Juwelier Zimmer - Schichtwechsel

Client: Juwelier Zimmer - Project: Schichtwechsel - Art Direction: Sabine Mescher - Model: Burcu Taymaz - Hair & Makeup: Michaela Storz - Post: Elmira Davletova